تبدیل مجازات تعزیری حبس به جزای نقدی

برای توضیح این مسئله باید به تعریف مجازات و شرح تبدیل مجازات طبق ماده‌ی قانونی پرداخت.
تبدیل مجازات های تعزیری در تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه‌ ی اقتصادی پیش ‌بینی شده بود که علت آن را باید اولا در فشار آن دسته از روحانیونی که در تعزیرات معتقد به استقلال عمل حاکم دادگاه هستند و ثانیا در نوعی تلقی از این مجازات ‌ها با اعمال سیاست جنایی مبتنی بر تخلیه زندان‌ ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات ‌ها به خصوص به جزای نقدی دانست.

مزیت‌ و معایب مجازات حبس
از مزیت‌ های مجازات حبس می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به علت سنگینی جرم و همچنین غیرقابل تحمل بودن می‌تواند عاملی بازدارنده و پرهیزی از ارتکاب جرم باشد.
اما معایب بسیاری دارد که از معایب‌های آن می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جرمی نامناسب است و باعث ارتکاب جرم‌ های دیگری در زندان می‌شود، زیرا ممکن است انواع و راهکارهای دیگر را یاد بگیرند.
 • مشکلات اقتصادی بسیاری را برای فرد و خانواده ‌اش به جای می‌گذارد، زیرا در زمان زندان بودن شخص، برای خانواده شخص بسیار سخت می‌شود و حتی در صورتی که فرد پس از مدت‌ ها آزاد شود به علت سوء سابقه بودن نمی‌تواند کار پیدا کند و ممکن است باز به کارهای خلاف کشیده شود.
 • باعث بروز مشکلات اجتماعی و خانوادگی می‌شود، زیرا افراد تا زمانی دارای شان و بزرگی‌ اند که پای در زندان نگذاشته باشند و این باعث می‌شود تا همه به چشم بزهکار به او نگاه کنند.

حدود اعمال تبدیل
مجازات جرمی را از شلاق به حبس یا جزای نقدی و یا کیفر دیگری تبدیل کند همچنان ‌که برعکس، حبس یا جزای نقدی را می‌تواند به شلاق و یا مجازات مناسب دیگری تبدیل کند. و چنانچه این تبدیل انجام شود، چون نوعی تخفیف از نظر قانون تلقی شده است، لذا تخفیف مجازات تبدیل شده مورد ندارد.
چکیده ‌ای از ماده‌ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل مجازت تعزیری حبس به جزای نقدی:
اگر جهاتی برای تخفیف که به حال متهم مناسب است وجود داشته باشد دادگاه می‌تواند آن را اعمال کند:

 • حبس را به میزان ۱ تا ۳ درجه تقلیل کند
 • مصادره ‌ی اموال را از ۱ تا ۴ درجه به جزای نقدی تبدیل کند
 • انفصال دائم را از ۵ تا ۱۵ سال به انفصال موقت تبدیل کند
 • دیگر مجازات‌های تعزیری را به میزان ۱ یا ۲ درجه تقلیل کند

در خصوص بند پ: از آنجایی که قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قانونی خاص می‌باشد. پس طبق مقررات ماده‌ی ۱۶این قانون،‌ ‌حداکثر محکومیت در خصوص انفصال موقت کارکنان نیروهای مسلح که در رابطه با جرایم نظامی یا عمومی، ۱ سال معین شده است اما درخصوص انفصال دائم، دادگاه وظیفه دارد تمامی موارد ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی را رعایت کند.
در خصوص بند ت: برای اینکه میزان را به حدی برسانند که مساعد تر برای متهم باشد.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که در جرایم تعزیری درجه ۸ تخفیفی وجود ندارد و دادگاه فقط می‌تواند درصورتی که امکانش باشد طبق ماده‌ی ۳۹ به او معافیت از مجازات بدهد.

در تکرار جرم، تخفیف فقط در قالب تقلیل امکان پذیر است، نه تبدیل ماده ۱۳۹ این قانون در این مورد مقرر داشته:« در تکرار جرائم تعزیری در صورت جود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

 • درصورتی که مجازات قانونی حداقل و حداکثر داشته باشد، دادگاه این حق را دارد که مجازات متهم را تا حداقل و حداکثر برساند. (تقلیل)
 • در صورتی که مجازات متهم ثابت باشد یا حداقل نداشته باشد، دادگاه این حق را دارد مجازات متهم را به نصف تقلیل دهد.
  ( نکته حائز اهمیت این است که اگر متهم سه فقره محکومی قطعی داشته باشد مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود)
 • در صورتی که مجازات اعدام عنوانی تعزیری داشته باشد، با استفاده از جهات تخفیف می‌تواند اعدام را به حبس تبدیل کند.

بر اساس چکیده ‌ای از ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی که جایگزین حبس می‌شوند:

 • جزای نقدی
 • جزای نقدی به صورت روزانه
 • خدمات عمومی (رایگان)
 • محرومیت و ممنوعیت از حقوق اجتماعی
 • دوره‌‌های مراقبت

همچنین چکیده‌ای از ماده‌ی ۸۴ الی ۸۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ حبس به جزای نقدی:
• جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی ان ها سه ما حبس است :
دوره ی مراقبت: تا ۶ ماه
خدمات عمومی: ۲۷۰ ساعت
جزای نقدی روزانه (چند روز) : ۸۰ روز
جزای نقدی : ۹ میلیون ریال

• جرائم عمدی که حداکثر مجازات برای آنها نود و یک روز تا ۶ ماه حبس می‌باشد:
دوره ی مراقبت: ۶ ماه تا ۱ سال
خدمات عمومی: ۵۴۰ساعت
جزای نقدی روزانه : ۳۶۰ روز
جزای نقدی : تا ۱۸ میلیون ریال

• جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ۶ ماه تا یکسال است:
دوره ی مراقبت: ۱ سال تا ۲ سال
خدمات عمومی: ۱۰۰۰ساعت
جزای نقدی روزانه: ۷۲۰ روز
جزای نقدی: تا ۳۶ میلیون

• جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ۱ سال تا ۲ سال حبس است:
دوره ی مراقبت : ۲ تا ۴ سال
خدمات عمومی : ۲۱۶۰ ساعت
جزای نقدی روزانه : ۱۴۴۰ روز

جزای نقدی
جزای نقدی جایگزینی آسان برای مرتکبانی است که جرائم مهمی انجام ندادند و همچنین دولت برای اینکه از تعداد زندانیان کم کند جزای نقدی را جایگزین کرده است و می‌توان گفت این به نفع دولت است زیرا برای خزانه‌ ی دولت تا حدودی پاسخگوست.

وکیل کیفری
وکیل کیفری، وکیلی مناسب در این زمینه‌ است که در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند آن را برای افراد اتخاذ کند و به روند تخفیف برای افراد سرعت بخشد.
پس درصورت بروز مشکل از وکیل و مشاور کیفری مشورت بخواهید تا از اطلاعات بی نظیرشان در این زمینه بهره‌مند شوید.
وکیل کیفری وکیلی است با فن بیان بالا در دفاع از موکل خود، مهارت‌های لازم برای کم کردن مجازات موکل خود، تبحر و دانش و اطلاعات بالا در این زمینه که می‌تواند به موکل کمک کند. همچنین لحن بیان و طرز برخورد وکیل با قاضی و موکل و طرف مقابل نیز مهم است زیرا اگر لحن بیان او تمسخر آمیز، تند و زننده،‌ با مکث و وقفه‌های بسیار طولانی باشد ممکن است باعث به سرانجام نرسیدن پرونده‌ باشد.

جمع بندی
وجود تخفیف به این معناست تا بتوان جرایمی را با استفاده از تخفیف به حداقل رساند. برای مثال جرایمی که مجازات آن‌ها اعدام است به حبس و جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است به جزای نقدی تبدیل کرد.جزای نقدی به این منظور وجود دارد تا افرادی که جرایمی مهم مرتکب نشدند با استفاده از آن مجازات شوند و این مال کمکی به خزانه‌ی دولت باشد. اگر جزای نقدی وجود نداشت آن وقت به گونه ‌ای برای مرتکبین این ذهنیت را به وجود می‌آورد که می‌توانند دوباره خطاهایشان را تکرار کنند و دیگر سنگ رو سنگ بند نمیشد به همین دلیل برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج جزای نقدی مقرر شد.
برای مثال مجازات‌هایی که جایگزین حبس می‌شود اعم از جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و دوره ‌ی مراقبت است. در کل می ‌توان گفت همانطور که جایگزین مجازات هر حداکثر را به حداقل می‌رساند می‌تواند هر حداقل را به حداکثر نیز برساند. اما در تمامی این موارد برای تخفیف مجازات و نتیجه‌ ی مطلوب نیاز به وکیل مرتبط با آن جرم است. وکیل ماهر و کارکشته ‌ای که بتواند شما را در این موارد راهنمایی کند باید حداکثر پرونده‌هایی که انجام داده است در این زمینه باشد لذا سابقه ‌ی کاری وکیل نقش مهمی در به نتیجه رسیدن کار شما دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست